Verhalen van vóór Someren-Heide 100 jaar

Volgend jaar april vieren we in ons dorp officieel het honderdjarig bestaan van de gemeenschap Someren-Heide. Wat er in die honderd jaar allemaal is gebeurd, zal uitgebreid aan de orde komen in een uitvoerige geschiedschrijving en andere activiteiten zoals bijvoorbeeld een tentoonstelling.

Maar ook vóór het ontstaan van het dorp Someren-Heide vonden er natuurlijk al verschillende interessante gebeurtenissen plaats op 'Hei's grondgebied'. In aanloop naar het 100-jarig bestaan zullen Wim van den Broek en John Henkes maandelijks een gebeurtenis beschrijven die plaatsvond lang voordat de eerste ontginningskavels in 1922 werden uitgegeven.

Hieronder vind je deze verhalen: